top of page

Cookies

Jsme společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem Lázně Libverda 82, 463 62 Lázně Libverda, jsme zapsaní u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 208, IČO 44569505.

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: info@lazne-libverda.cz
Tel.: +420 482 368 111
Provozujeme web na www.lazne-libverda.cz. Na něm pracujeme s cookies.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies používám?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají nebo abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, preferenční a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Seznam

Android

Safari

Microsoft Edge

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

- poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem.

- poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.

- poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

- poskytovatel služby Linkedin – společnost Linkedin Ireland Unlimited, sídlem Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2 Ireland v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

Dále bychom chtěli zmínit:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

 

NázevExpiraceKdo má přístup k informacímPopis

_gcl_au3 měsíceTřetí strana (Google Tag Manager)Testování vlastností webu

__utma2 rokyTřetí Strana (Google)Shromažďuje data o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a data první a poslední návštěvy. Používá se Google Analytics

__utmb1 denTřetí Strana (Google)Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel vstoupil na web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu

__utmcSessionTřetí Strana (Google)Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel opustí web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu

__utmt1 denTřetí Strana (Google)Používá se k omezení rychlosti požadavků na server

__utmz6 měsícůTřetí Strana (Google)Shromažďuje data o tom, odkud uživatel přišel, jaký vyhledávač byl použit, na jaký odkaz bylo kliknuto a z jakého vyhledávacího dotazu

_dc_gtm_UA-#1 denTřetí strana (Google)Používá Správce značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics

_ga2 rokyTřetí strana (Google)Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.

_gat1 denTřetí strana (Google)Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů

_gid1 denTřetí strana (Google)Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá

collectSessionTřetí strana (Google)Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály

1P_JAR30 dnůTřetí strana (Google Ads)Cílení reklam na základě zájmů projevených v předchozích interakcích.

NID6 měsícůTřetí strana (Google Ads)Cílení reklam na základě zájmů projevených v předchozích interakcích.

SSessionTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.

SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID, SAPISID2 rokyTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.

ANID9 měsícůTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.

SIDCC3 měsíceTřetí strana (Google Ads)Měření Návštěvy webu.

DSID5 dníTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.

DVSessionTřetí strana (Google Ads)Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.

_fbp30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran

_fbc30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran

ATN30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook

fr30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook

tr30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook

AA00330 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook

atdmt.com30 dnůTřetí strana (Facebook)Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook

bottom of page